SSC GD HallTicket | (SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘कॉन्स्टेबल’ पदांच्या 25271 जागांसाठी मेगा भरती प्रवेशपत्र

SSC GD HallTicket | SSC स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत कॉन्स्टेबल पदांच्या 25271 जागांसाठी मेगा भरती प्रवेशपत्र

SSC GD HallTicket | (SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘कॉन्स्टेबल’ पदांच्या 25271 जागांसाठी मेगा भरती प्रवेशपत्र
SSC GD HallTicket | (SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘कॉन्स्टेबल’ पदांच्या 25271 जागांसाठी मेगा भरती प्रवेशपत्र
परीक्षा  16 नोव्हेंबर 2021 ते  15 डिसेंबर 2021
प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) Click Here

Leave a Comment