Railway RRB NTPC Stage I Exam Result Available रेल्वे एनटीपीसी परीक्षा २०२१ चा निकाल जाहीर

Railway RRB NTPC Result 2022

रेल्वे भर्ती बोर्ड RRB ने डिसेंबर 2020 ते जुलै 2021 या कालावधीत झालेल्या रेल्वे NTPC परीक्षेसाठी निकाल, कटऑफ आणि स्कोअर कार्ड जारी केले आहेत. जे उमेदवार नोंदणीकृत आहेत आणि CBT स्टेज I परीक्षेत हजर झाले आहेत ते निकाल तपासू आणि डाउनलोड करू शकतात.

महत्वाच्या तारखा:-

Railway NTPC Stage I Exam:- 28/12/2020 to 31/07/2021

Stage I Result Released:- 14/01/2022

Stage II Exam Date:- 14-18 February 2022

Railway RRB NTPC Stage I Exam Result Available रेल्वे एनटीपीसी परीक्षा २०२१ चा निकाल जाहीर
Railway RRB NTPC Stage I Exam Result Available रेल्वे एनटीपीसी परीक्षा २०२१ चा निकाल जाहीर

Railway NTPC Exam Result with Cutoff All RRB Wise Results

RRB Name

Result Link

Cutoff

RRB Ahmedabad

Soon

Click Here

RRB Allahabad

Soon Soon

RRB Chennai

Click Here Click Here

RRB Mumbai!

List1

List2

List3

List4

Click Here

RRB Patna

List1

List2

List3

List4

Click Here

RRB Bhopal

Soon Soon

RRB Ranchi!

Soon Click Here

RRB Chandigarh

Soon Soon

RRB Guhawati!

 

List1

List2

List3

List4

Click Here

RRB Gorakhpur

 

Soon Soon

RRB Jammu-Srinagar

 

Soon Soon

RRB Kolkata

 

List1

List2

List3

List4

List5

Click Here

RRB Ajmer

 

Soon Soon

RRB Muzaffarpur

 

List1

List2

List3

List4

Click Here

RRB Malda

 

Soon Soon

RRB Thrivanthapuram

 

Soon Soon

RRB Bilaspur

 

Click Here Click Here

RRB Secunderabad

 

Click Here Click Here

RRB Bangalore

 

Click Here Click Here

RRB Siliguri

 

List1

List2

List3

List4

Click Here

RRB Bhubneshwar

Click Here Click Here