Admit Card

प्रवेशपत्र/HallTicket

परीक्षा प्रवेशपत्र परीक्षा तारीख
म्हाडा प्रवेश पत्र उपलब्ध डाउनलोड करा! 31 जानेवारी 2022 पासून ते 09 फेब्रुवारी 2022
(SSC) संयुक्त पदवी स्तर (CGL) परीक्षा 2020 Tier II प्रवेशपत्र
28 & 29 जानेवारी 2022
IBPS मार्फत ‘लिपिक’ पदांची मेगा भरती (CRP Clerks-XI) मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र
25 जानेवारी 2022
(MPSC) राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 प्रवेशपत्र
23 जानेवारी 2022
 भारतीय स्टेट बँकेत CBO पदाच्या 1226 जागांसाठी भरती परीक्षा प्रवेशपत्र 23 जानेवारी 2022
 CTET HallTicket केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा डिसेंबर 2021 प्रवेशपत्र
17 & 21 जानेवारी 2022
(SSC) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र 09 जानेवारी 2022
(FSSAI) भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणात 233 जागांसाठी भरती 17 ते 20 जानेवारी 2022
(ICG) असिस्टंट कमांडंट  02/2022 बॅच जानेवारी 2022
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमार्फत राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) परीक्षा- डिसेंबर 2020 & जून 2021 24, 26 & 27 डिसेंबर 2021
(MPSC) राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 प्रवेशपत्र 02 जानेवारी 2022
SBI मार्फत 2056 प्रोबेशनरी ऑफिसर भरती-2021 डिसेंबर 2021